Betaalbaar Juridisch Advies en Mindfulness Almere
 

Drank- en Horecawet.

Als u een horecabedrijf wil gaan exploiteren waar ook alcoholhoudende dranken voor gebruik ter plaatse worden verkocht (cafe/restaurant/slijterij/hotelbar) dan heeft u een vergunning nodig op grond van de Drank- en Horecawet.

In deze wet is geregeld wat een inrichting en een localiteit is. Er worden eisen gesteld aan de inrichting, de ondernemer en de leidinggevenden van de exploitatie.

In de wet is geregeld wanneer een vergunning wordt verleend, wanneer deze wordt afgewezen en wordt ingetrokken.

Voor het aanvragen van een vergunning zijn vastgestelde formulieren.

Op grond van deze wet zijn besluiten genomen waarin nadere eisen staan ten aanzien van het levensgedrag van leidinggevenden en aan de inrichting.

Het Besluit inrichtingseisen Drank- en Horecawet stelt bijvoorbeeld eisen aan de plafondhoogte (minimaal 2,40 meter), de minimale oppervlakte van een horeca-inrichting (35 m²) en het aantal en de plaatsing van de toiletten.

Op grond van het besluit eisen zedelijk gedrag moeten de leidinggevenden van een horecabedrijf  voldoen aan een aantal eisen. Zo mag een leidinggevende bijvoorbeeld niet binnen de laatste vijf jaar wegens een misdrijf onherroepelijk veroordeeld zijn tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf en mag hij evenmin in een psychiatrisch ziekenhuis zijn geplaatst.

Er zijn verschillende vergunningen mogelijk op grond van de Drank- en Horecawet zoals een vergunning voor een horecabedrijf, een slijterij en een paracommerciële inrichting.

Wij staan u graag met raad en daad bij 06- 2 12321 62 of stuur een bericht via Contact .

Home