Betaalbaar Juridisch Advies en Mindfulness Almere
 

Exploitatievergunning.

In veel gemeenten is in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) een vergunningplicht opgenomen voor de exploitatie van een horecabedrijf. Op grond van die APV kan de burgemeester een exploitatievergunning weigeren indien te verwachten is dat het woon- en leefklimaat en/of de openbare orde in de omgeving van het horecabedrijf op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de aanwezigheid van het horecabedrijf.

Niet alle gemeenten hebben een stelsel van exploitatievergunningen. In het kader van deregulering is deze vergunningplicht in sommige gemeenten vervallen.

Het belangrijkste toetsingskader voor de exploitatievergunning is het bestemmingsplan gevolgd door de mogelijke invloed op het woon- en leefklimaat en het karakter van de winkelstraat of buurt. Ook de wijze van de exploitatie kan een rol spelen.

Indien een exploitatie niet past binnen de vigerende bestemming kan dit reden zijn de exploitatievergunning af te wijzen.

 Sommige gemeenten zoeken bij de beoordeling van de exploitatievergunning de rand van het toelaatbare op (te denken valt bijvoorbeeld aan parkeerproblematiek of cummulatie met andere horecabedrijven). Van geval tot geval dient beoordeeld te worden of dit mag.

Wij staan u graag met raad en daad bij. Neem eens vrijblijvend contact met ons op  06- 2 12321 62 of stuur een bericht via Contact  .

Home